Vira, en yaygın denizcilik terimi olarak herkes tarafından bilinir. Akdeniz havzası içerisinde denizcilik ile uğraşan her toplumda “Vira” kelimesinin izlerine rastlanır.

Tekne tatili yapacaksanız haydi vira, vira kaptan veya vira Bismillah gibi kelimelerin anlamlarını bilmelisiniz. Bu içeriğimizde Vira hakkında tüm detaylar anlatılacaktır.

Denizcilikte Vira Ne Demek?

Denizcilikte vira, bir geminin rota değişikliği, tehlike durumu veya yanaşma işlemlerinde yön vermek ve yönlendirmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

Deniz kültüründe, denizcilik terimleri sıklıkla araştırma konusu olmuş ve Vira en çok merak edilen kavramlardan bir tanesi olmuştur. Çünkü Akdeniz Havzası’nda bulunmuş olan her devletin dilinde çeşitli anlamlarda “Vira” kelimesinin kullanıldığı görülmüştür.

Geminin yönünü değiştirmek, rota ayarlamaları ve dümen hareketleri için “Vira” kelimesi kullanılır. Vira, bir geminin başka biri tarafından yönlendirilirken kaptana bilgi veren bir terimdir.

Vira Kaptan Ne Demek?

Vira kaptan, gemide yer alan mürettebatın çapayı yukarı çektiğini kaptana bildirmek için kullandığı bir denizcilik terimidir.

Kaptan, geminin açılmaya hazırlanması gerektiğini mürettebata bildirir ve gerekli hazırlıklar yapılır. Mürettebat hazırlıkları tamamladıktan sonra kaptana bilgi verir. Kaptan en son olarak mürettebatına “Hayde vira demir Bismillah” der ve çapa demirinin kaldırılmasını ister.

Mayna ve Vira Ne Demek?

Denizcilikte Mayna ve Vira, gemilerin demir alması veya bırakması anlamlarında kullanılan iki farklı kavramdır. Sıklıkla karıştırılan denizcilik terimler, aslında birbirlerinin zıt anlamlarına gelir.

Vira, bir geminin durması için bıraktığı çapanın kaldırılması anlamına gelirken Mayna ise geminin durması için çapa atılmasını ifade eder. Kısaca Vira, çapayı kaldır; Mayna ise çapayı at demektir. Vira gemiyi hareket ettirmek; Mayna ise gemiyi bir noktada durdurmak için kullanılır.

Vira Fora Ne Demek?

Vira Fora, Türkçe kökenli bir ifadedir ve genellikle gemilerin dönüş yapması için kullanılan bir komuttur. 

Vira kelimesi, gemilerin yönlerini değiştirmek için yapılan bir manevrayı ifade ederken, Fora ise geminin dümenini tamamen diğer tarafa çevirerek yön değişikliği yapılmasını ifade eder. Dolayısıyla, Vira Fora komutu geminin dönüş yapmasını ve yeni bir rotaya girmesini sağlar.

Vira Fora manevrası, denizcilikte güvenli seyrüsefer için oldukça önemlidir. Özellikle gemiler arasında yakın mesafede seyir halindeyken veya limana giriş yaparken kullanılır. Geminin aniden rotasını değiştirmesini ve çatışma veya çarpışma riskini azaltmasını sağlar.

Vira Yukarı Ne Demek?

Vira Yukarı denizcilik terimi, denizcilikte kullanılan bir komuttur ve gemilerin yelkenlerini kaldırmak veya indirmek için verilen bir direktifi ifade eder. Rüzgar şartları veya geminin seyir durumu değiştiğinde verilir ve geminin yelkenlerinin durumunu ayarlamak için kullanılır.

Vira Yukarı komutu verildiğinde, gemi personeli yelkenlerin direklere bağlı olan halatlarını gevşetir ve yelkenleri kaldırmak için gerekli hazırlıkları yapar. Rüzgar şiddetinin azaldığı veya geminin limana yaklaştığı durumlarda yapılır. Yelkenlerin kaldırılması, geminin daha az hızlı veya daha kontrollü bir şekilde seyretmesini sağlar.

Vira Etme Nedir?

Vira etme, dar anlamda çapayı toplamak, almak veya çekmek anlamlarına; geniş anlamda ise bir çapayı tekneye almak ve yukarı çekmektir.

Mavinin en güzel tonu denizlere dair bir terim olan Vira etmek, bir geminin çapayı attığı yerden kaldırması, çekmesi ve hareket etmeye hazır hale gelmesini ifade eder. Kaptan, yardımcılarına “Vira ettiniz mi?” diye sorar ve hareket etme girişimleri başlar. Otomatik tekne veya yatlarda, kaptan bir tuş yardımı ile çapayı kaldırır ve vira eder.

Denizcilikte Vira Ne İşe Yarar?

Denizcilikte “vira”, gemilerin yönlerini değiştirmek için yapılan bir manevradır. Bu manevra, gemilerin rotalarını ayarlamak, belirli bir yöne dönmek veya dönüş yapmak amacıyla kullanılır. Vira, geminin başını rüzgar yönüne veya istenilen bir yöne döndürmek için yapılan bir dümen hareketidir.

Denizcilikte sıklıkla kullanılan Vira teriminin ne işe yaradığı aşağıda sıralanmıştır:

 • Geminin hareke geçmesi için hazırlığı ifade eder.
 • Gemi çapa demirinin kaldırılmasıdır.
 • Yön vermeyi veya yönlendirmeyi sağlar.
 • Tehlike durumlarında çapanın hızlıca atılmasına yarar.
 • Yelkenli gemilerde, yelkenlerin aşağı veya yukarı doğru hareket ettirilmesinde kullanılan bir terimdir.

Herkes tarafından bilinen vira hakkında daha detaylı bilgiler ister misiniz? Mesela ilk kez ne zaman kullanıldı ve neden herkes tarafından biliniyor? Bu içeriği okumaya devam ederek denizcilik terimi olan Vira hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

En Meşhur Denizcilik Terimi Vira Nasıl Ortaya Çıktı?

Vira teriminin kökeni, denizcilik tarihine ve gemi yapılarına dayanır. Gemilerin yönlendirilmesi ve seyrüseferinde kullanılan temel bir terimdir. Terimin tam olarak nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi bulunmasa da İtalya’da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Eski denizcilik pratiği ve gemi yapıları üzerine yapılan araştırmalar, benzer kavramların eski gemi yapılarında ve denizcilik uygulamalarında var olduğunu göstermektedir. Örneğin, eski gemilerde yelkenlerin yönlendirilmesi için kullanılan çeşitli cihazlar ve teknikler bulunmaktaydı. Bu cihazlar, geminin rotasını ayarlamak ve yelkenleri istenilen yöne döndürmek için kullanılırdı.

Vira İlk Kez Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Vira, ilk kez 1874 yılında İtalya kökenli bir kitapta ortaya çıktı. İlk kez İtalya’da kullanıldığı ve Vira kelimesinin aslının da İtalyanlarda olduğu tahmin edilmektedir.

Vira kelimesini kullanan bazı devletlerde anlamları aşağıda verilmiştir:

 • Türkçe (Osmanlı Türkçesi) Vira – Limandan demir alma emri – demir alma emri
 • İtalyanca’da Vira – Çevir
 • Venedikce’de Vira – Çek
 • Hollanda’da Vira – Topla, Kaldır
 • Portekizce’de Vira – Yukarıya çek

Yukarıdaki devletlerde Vira kelimesiyle birlikte sıklıkla fora, Tiramola ve Mayna kelimelerinin kullanıldığı da görülmüştür.

Vira Terimi Ne için Kullanılır?

Vira terimi, geminin yönlendirilmesi, çapanın kaldırılması veya tehlike durumlarında acilen çapanın atılması için kullanılır. Aşağıda vira teriminin ne için kullanıldığı verilmiştir:

Tehlike Durumlarında Vira

Kaptan veya mürettebat, tehlikeli bir durum sezdiğinde, geminin durması veya yön değiştirmesi için “Vira” kelimesini kullanırlar. Kaptanın söylediği “Vira” bir emir olsa da mürettebatın kullanmasında Kaptandan onay beklenir.

Tehlike görülürse, yelkenlerin aşağıya veya yukarıya kaldırılması için “Vira Aşağı veya Vira Yukarı” terimleri kullanılır. Acilen durması gerekiyorsa direkt olarak “Vira veya Vira Edin” talimatı verilir.

Yön Değiştirme de Vira

Yelkenler vira aşağı veya yelkenler vira yukarı gibi terimler kullanılarak gemilerin yön değiştirmeleri vira kavramı ile sağlanır. Kaptan, pusulasına göre geminin yönünü değiştirmek için mürettebatına Vira kelimesini kullanarak emir verir.

Demir Atma da Vira

Eski dönemlerde de Vira, demir atma; bağlama veya durma anlamlarında kullanılagelmiştir. Günümüzde de Vira, direkt olarak geminin çapayı kaldırması, harekete hazır hale gelmesi veya demiri yukarı çekmesi anlamına gelir.

Demir atma da sıklıkla mayna kelimesi kullanılır ve Vira direkt olarak çapa demirinin yukarıya doğru çekilmesi veya kaldırılmasıdır.

Vira Manevrası Nasıl Yapılır?

Vira manevrası, geminin seyir durumu veya gereksinimlerine bağlı olarak değişir. Örneğin, gemi bir limana giriş yaparken, vira manevrası geminin liman girişi için uygun bir açıya sahip olmasını sağlar. Ayrıca, gemiler arasında çatışma veya çarpışma riskini azaltmak için de vira manevrası yapılabilir.

Vira, geminin dümeni ve yelkenleriyle birlikte çalışır. Dümen, geminin dönme hareketini sağlarken, yelkenlerin açısı ve konumu da geminin hareketini etkiler. Vira manevrası, gemi personelinin işbirliği içinde çalışmasını ve geminin istenilen rotaya güvenli bir şekilde yönlendirilmesini gerektirir

Neden Önemlidir?

Vira manevrası, gemilerin yönlerini değiştirmek veya dönüş yapmak için yapılan bir manevradır. Geminin rotasını ayarlamak, limana giriş yapmak, çatışmayı önlemek veya rüzgar şartlarına uyum sağlamak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Vira manevrası, geminin dümeninin belirli bir yöne dönmesi ve geminin yön değiştirmesiyle gerçekleştirilir.

Vira kavramı neden önemlidir?

 • Gemilerin güvenli bir şekilde seyir etmesini sağlar.
 • Rota ayarlamasında kullanılır.
 • Limana giriş veya çıkış esnasında pozisyon alınması açısından önemlidir.
 • Rüzgar koşullarına uyum sağlamak için dönüş yaptırır.

Denizcilikte Vira kavramı hakkında her şey Yat Reyonu acentesi tarafından açıklanmıştır. Yat veya tekne tatili için vira diyoruz ve acentemize bekliyoruz!

Önceki En Güzel Marmaris Bozburun Koyları