Ölüdeniz Mah. Atatürk Cad. No: 46/A

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Mesafeli Satış Sözleşmesi”) kapsamında tekne kiralama hizmet ve varsa diğer hizmetler ile her türlü aktiviteyle ilgili hizmetleri (bunlara her halükârda her türlü hizmetler ile her türlü eğlence aktivitesine dair hizmetler, yeme içme hizmeti ve kutlama hizmetleri, su sporları, turlar, geziler vs. dahildir) almak isteyen tüketiciye siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, tüketicinin söz konusu hizmeti elektronik olarak satın alınması için yatreyonu.com adresinde yer alan (bu adres üzerinden “Üyelik ve Kullanım Şartları” bağlantısı ile ulaşılan) kullanım şartları sözleşmesinde (“Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi”) açıklandığı şekilde, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle bir rezervasyon talebi göndermesi (“Rezervasyon Talebi”) ve de bunun üzerine kiralamak istediği tekneyi kiraya sunan ve/veya almak istediği Ekstra Hizmetleri sunan tekne sahibinin bu Rezervasyon Talebi’ni onaylaması yani Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması ve böylece tekne sahibi ile misafir tüketici arasında sözleşme kurulması gerekmektedir.

Tüketici, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra ve ilgili hizmeti sunan sağlayıcı konumundaki tekne sahibinin de Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması halinde, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin taraflar arasında (tekne sahibi ile tüketici arasında) bağlayıcı bir şekilde kurulacağını kabul etmekte, bu duruma onay vermektedir. Yat Reyonu, tüketici ve tekne sahibi arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin bir tarafı olmaz, buna ek olarak Yat Reyonu, Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesindeki ifa etmeme ya da uygunsuz veya eksik ifa hallerinden veya söz konusu hallerin sonuçlarından sorumlu olmaz.

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmadan önce tüketiciye sunulmuş olan bilgilendirme ve üyelik formu (“Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi”) ve Mesafeli Satış Sözleşmesi sağlayıcı konumundaki tekne sahibi ile tüketici konumundaki tüketiciyı bir araya getirerek simsarlık faaliyeti yürüten Yat Reyonu tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, tüketici bu süre boyunca, dilediği zaman yatreyonu.com adresindeki “Hesabım” sayfasından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ulaşabilecektir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ayrıca her sipariş sonrasında tüketici konumundaki tüketiciye e-posta ile gönderilecektir.

Tekne sahibi, sigorta şirketlerinin talep etmesi nedeniyle veya şirket politikası gereği, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, tüketiciden kendi kiralama sözleşmesini imzalamasını isteyebilir. Tüketici tekne sahibi tarafından kendisine iletilen sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

Her halükârda, sağlayıcı konumundaki tekne sahibi ile tüketici konumundakiler arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kullanım Şartları Sözleşmesi’ne tabi olacaktır, söz konusu Kullanım Şartları Sözleşmesi, hem tekne sahibi hem de tüketici açısından bağlayıcı olacaktır.

 1. SAĞLAYICININ (TEKNE SAHİBİ) BİLGİLERİ

Tüketicinin satın almayı talep ettiği tekne kiralama ve/veya Ekstra Hizmetlerin sunulmasını sağlayan tekne sahibine dair bilgiler şu şekildedir:

Sağlayıcının (Tekne Sahibinin)

İsim/unvanı: *****
Açık adresi: *****
Telefonu: *****
Vergi no’su / Ticaret sicil no’su / Pasaport no’su / Mersis no’su: *****
E-Posta adresi: *****

Tüketici tüm şikayetlerini yukarıda yer alan iletişim bilgileri kanallarıyla sağlayıcıya ulaştırabilir. Yukarıdaki iletişim bilgileri ile ilgili olarak herhangi bir sorunun yaşanması ve/veya söz konusu bilgilerin kullanılamaz olması halinde tüketici, tüm şikayetlerini Yat Reyonu aracılığıyla sağlayıcıya iletebilir. Bu amaçla tüketici, Yat Reyonu’na aşağıda madde 3 altında bilgileri yer alan tüm iletişim kanallarından ulaşabilir.

 1. Yat Reyonu’na DAİR BİLGİLER

Yat Reyonu, sağlayıcı ve tüketiciyi bir araya getirme konusunda bir hizmet sunmakta olup, bu çerçevede kendisi simsar olarak faaliyette bulunmaktadır. Yat Reyonu’na dair bilgiler şu şekildedir:

ARACILIK HİZMETİNİ SAĞLAYAN TEKNEVİA’NIN

Unvanı: Yat Reyonu -Mehmet Bozdoğan

Açık adresi: Ölüdeniz Mah. Atatürk Cad. no:46 A Fethiye/Muğla

Telefonu: +90 534 695 10 16

Vergi No’su: 9250880148

E-Posta adresi: info@yatreyonu.com

Sağlayıcı ve tüketici tüm şikayetlerini yukarıda yer alan iletişim bilgileri kanallarıyla Yat Reyonu’na ulaştırabilirler.

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Sözleşme konusu hizmet Yatreyonu.com altındaki ilgili ilanda yer alan teknenin tüketici tarafından seçilmiş olan kriterlere göre kiralanması veya Ekstra Hizmetlerin sağlanması olup bu hizmetlere dair temel nitelikler ve fiyat şu şekildedir:

(Varsa) Kiralanan tekne ve temel özellikleri:

Tekne Türü:
Kamara Sayısı:
Kişi Kapasitesi
Yatak Kapasitesi:

**(Varsa) Sipariş edilen Yat Reyonu Hizmetleri’nin temel özellikleri: **

(Varsa) Kira süresine dair tekne kira bedeli:

(Varsa Yat Reyonu Hizmetleri’ne dair bedel:

Tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar:

Satın alınması zorunlu olan ekstra hizmetlere dair toplam ücret (bunların temel özellikleri aşağıda madde 5.1 altında açıklanmıştır):

Çeşitli ek masrafların işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi tarihinde tespit edilememesi söz konusu olabilir (özellikle, satın alınması zorunlu olmayan ekstra hizmetler bu kapsamdadır). Tüketicinin kendisine verilen tekne kiralama hizmeti ve/veya Yat Reyonu Hizmetleri süresince ek hizmetler talep etmesi halinde, bunların ücreti kendisinden ayrıca talep edilecektir.

Rezervasyona konu olan ilanda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilan sahibi sorumludur. Eğer tüketici ile tekne sahibi arasında ilan ve/veya rezervasyon detaylarına ilişkin bir mutabakatsızlık varsa, Yat Reyonu tarafından e-posta ile gönderilen ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan bilgilere ilişkin olanlar hariç olmak üzere (yani, aşağıda açıklanan Temel İlan Detayları hariç olmak üzere), kendi iddiaların ispatından tüketici ve/veya tekne sahibi sorumludur.

Rezervasyon yapmış bir tüketiciye tekne sahibi tarafından tekne ile ilgili olarak verilen taahhüt Temel İlan Detayları ile sınırlıdır. Bu çerçevede, “Temel İlan Detayları” her halükârda rezervasyon talebi, rezervasyonun tamamlanması ve de ödeme yapılması öncesinde ve sonrasında Yat Reyonu tarafından tekne sahibine ve/veya tüketiciye gönderilen tüm e-mail’lerde ve/veya bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan, ilan, tekne ve rezervasyonla ilgili bilgileri ve tüm Tekne görsellerini kapsar.

Önceden öngörülemeyen fiyatların hesaplanma usulü: Tüketicinin kendisine verilen tekne kiralama hizmeti ve/veya Yat Reyonu Hizmetlerinin alınması boyunca ek hizmetler talep etmesi halinde ve/veya zorunlu olmayan ekstra hizmet satın alması halinde, bunların ücreti kendisine söz konusu talep sırasında bildirilen bilgiler uyarınca hesaplanacak ve ayrıca tüketiciden talep edilecektir.

Sözleşme kurulmasına aşamasındaki uzaktan iletişim aracı bedeli: Tüketici, sözleşmenin kurulması için kullandığı internet hizmetinin olağan ücretine şahsen katlanacaktır.

 1. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI, İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Temel düzenlemeler

Rezervasyon Bedeli (Sözleşme konusu tekne kiralama hizmeti veya Yat Reyonu Hizmetleri için verilecek bedel):

Ödeme (Rezervasyon Bedeli’nin rezervasyon sırasında alınan kısmı):

Kalan Ödeme (Rezervasyon Bedeli’nin rezervasyon sırasında alınmamış olan, kalan kısmı)*:

Fiyata dahil olan veya olmayan ek hizmetlere dair ücretler:**

 1. İdari Liman Seferi sayılmayan seferlerden kaynaklı Transitlog Belgesi alınması gereken durumlarda bu ücret tüketici tarafından tekne sahibine ödenir. Aksi durumda transitlog ücreti yoktur.
 2. Kaptan ve mürettebatın İlanda dahil olduğu belirtilir ise Rezervasyon başına fiyata dahildir.
 3. Kaptansız ve Mürettebatsız Kiralamalar ile 12 müşterinin üstünde katılım sağlanılan ve 16 m uzunluğundan fazla olan teknelerde rezervasyonlarda Son Temizlik ücreti istenilebilir. Aksi durumda son temizlik ücreti fiyata dahildir.

Satın alınması zorunlu olmayan ek hizmetlere dair ücretler (halihazırda tüketici tarafından talep edilmiş olanlara dair ücretler) **:

İlanda Rezervasyon Bedeli’ne dahil olduğu açık bir şekilde belirtilmeyen tüm ücretler ve masraflar Rezervasyon Bedeli’nin kapsamı dışındadır.

*Kalan Ödeme’nin Giriş Tarihi’nde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde aşağıda “5.2.d. İptal ve Değişiklik Şartları” altında açıklanan kurallar uygulanacaktır.

**Satın alınması zorunlu olan ve olmayan ek hizmetlere dair ücretler tüketici tarafından tekneye girişte doğrudan tekne sahibine ödenecektir.

Ödeme şekli: Kredi Kartı / EFT / Havale

Teknenin / Yat Reyonu Hizmetlerinin teslim zamanı & önemli tarihler:

Ücretsiz İptal Süresi Bitiş Tarihi:
Zamanaşımı Tarihi:
Giriş tarihi:
Çıkış tarihi:

Tekneye biniş ve iniş yeri:

Tekne kiralama hizmetine konu olan tekne ve/veya Yat Reyonu Hizmetlerinin sağlayıcı konumundaki tekne sahibi tarafından tüketiciye yatreyonu.com adresinde yer alan Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ne göre teslim edilecektir.

Tüketici’nın tekneyi teslim almasını engelleyen mücbir sebep durumunda uygulanacak politikalar:

Tüketicinin tekneyi teslim almasını engelleyen mücbir sebep ile ilgili olarak aşağıda “Tüketicinin Tekneyi Teslim Almasını Engelleyen Mücbir Sebep Durumunda Uygulanacak Politikalar” başlıklı, 5.3.b numaralı madde altındaki açıklanan kurallar uygulanacaktır.

5.2. Ödeme ile ilgili çeşitli kurallar ve Ön Ödeme

5.2.a. Ön Ödeme’nin hukuki niteliği:

 1. Ön Ödeme bir depozito niteliğinde olup, aşağıdaki “İptal ve Değişiklik Şartları” altında açıklanan durumlarda söz konusu depozito tüketiciye iade edilmeyebilir.
 2. Ön Ödeme, sağlayıcı konumundaki tekne sahibi adına Yat Reyonu tarafından tahsil edilmektedir. Söz konusu ödeme tüketici konumundaki tüketici tarafından tekne sahibine yapılmış kabul edilir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu hizmetlerle ilgili tahsilat işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, tekne sahibi, Yat Reyonu’nu vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul etmiştir. Yat Reyonu’nun ve/veya Yat Reyonu’nun yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem tekne sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.
 3. Tüketici, tekne sahibinin teknesini ve/veya Yat Reyonu Hizmetleri’ni rezerve etmeye karar verdiğinde, bunlarla ilgili ilanlarda gösterilen toplam rezervasyon ücretini (“Tam Rezervasyon Bedeli”) ödemeyi onaylar ve kabul eder. Bu Tam Rezervasyon Bedeli, yukarıda belirtilen tekne kiralama hizmetine ve/veya Yat Reyonu Hizmetleri’ne dair Rezervasyon Bedeli’ni ve de satın alınması zorunlu olan ve zorunlu olmayan ekstra hizmetlerin bedellerini içermektedir.

5.2.b. Ödeme ile ilgili çeşitli kurallar

 1. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her halükârda, Ön Ödeme alınamaz ise Yat Reyonu’nun ve de tekne sahibinin ilgili rezervasyon tamamlanmamış gibi hareket etme, ve ayrıca, dilediği zaman (Yat Reyonu ya da tekne sahibi aleyhine) herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın ilgili rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır.
 2. Tekne sahibinin Kalan Ödeme’nin zamanlaması konusunda iki opsiyonu bulunmaktadır. Kalan Ödeme, yatreyonu.com üzerinden (aşağıda “İptal ve Değişiklik Şartları” başlığı altında açıklanan) Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya ilgili teknenin teslim edileceği ana (“Giriş Tarihi”) kadar doğrudan tekne sahibi tarafından tahsil edilebilir.
 3. Rezervasyon Talebi’nin iletildiği anda Zamanaşımı Tarihi’ne girilmiş ya da bu tarih geçilmiş ve tekne sahibi Kalan Ödeme’yi Zamanaşımı Tarihi’ne kadar tahsil etmeyi tercih etmiş ise, yukarıda belirtilen ödeme sürecinde Rezervasyon Bedeli’nin tamamı tahsil edilir. Eğer Ön Ödeme Rezervasyon Talebi’nin iletilmesi sırasında alınamaz ise Rezervasyon Talebi iletilmeyecek ya da (aşağıda madde 5.2.d altında tanımlanmış) Site tarafından kabul edilmeyecek, iletildi ya da kabul edildi ise de daha sonra iptal edilecektir. Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, tekne sahibine söz konusu rezervasyonu onaylamak ya da reddetmek için (yani işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamak ya da reddetmek için) yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, tekne sahibine Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Giriş Tarihi’ne (00:00) kadar süre tanınır. Eğer tekne sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir.
 4. Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, tüketicinin kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Tüketici’ya iade edilir.
 5. Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve de Kullanım Şartları Sözleşmesi uyarınca, tekne sahibinin tüketiciye sağladığı hizmetin/hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tamamen tahsil edilene kadar başlamayacaktır.

5.2.c. Ücretsiz İptal Süresi

 1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüketici tarafından onayından sonra ilgili hizmeti sunacak olan tekne sahibinin de Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylamasını (“Rezervasyon Onayı”) alınmasını takiben tüketiciye rezervasyonu yeniden değerlendirmesi için bir ücretsiz iptal süresi (“Ücretsiz İptal Süresi”) tanınır.
 2. Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer (aşağıda “İptal ve Değişiklik Şartları” başlığı altında tanımlanan) Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer.
 3. Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Tüketici onaylanmış rezervasyonu geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Ücretsiz İptal Süresi içinde tüketicinin onaylanmış rezervasyonu geri çekmesi halinde eğer rezervasyon talebi sırasında (yani işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tüketici tarafından onaylanması sırasında) tüketici ödeme yöntemi olarak:
 • Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar tüketiciye iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, tüketicinin kredi hesabından kaldırılır.
 • Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar tüketiciye iade edilir.

Eğer Ücretsiz İptal Süresi sonlanana kadar Tüketici (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, rezervasyonun geri çekilmesi de dahil olmak üzere) rezervasyonu ile ilgili hiçbir aksiyon almazsa:

 • Tüketicinin ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar.
 • Tekne sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir.
 • Bu andan itibaren rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir.
 1. Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde tarif edilen istisnai durumlar dışında, Yat Reyonu’nun tekne sahibi ve de tüketiciyi bir araya getirerek ifa etmiş olduğu simsarlık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı (ve de temel olarak tekne sahibine ödenecek Rezervasyon Bedeli’nden tahsil edilen) hizmet bedeli iade edilmez.

5.2.d. İptal ve Değişiklik Şartları

 1. Aksi Yat Reyonu’nun Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde belirtilmediği sürece rezervasyon süreci, iptal ve değişiklik seçenekleri ile ilgili her türlü tarih kiralamaya konu olacak olan teknenin yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem tüketicilar hem de tekne sahipleri, teknenin yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 2. Rezervasyon sırasında Ön Ödeme tüketici tarafından ödenir. Tekne sahibinin yapacağı rezervasyon onayı sonrasında, rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani “Ücretsiz İptal Süresi” içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (aşağıda açıklanan Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Yat Reyonu tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükârda (aşağıda açıklanan) Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır.
 3. Site’de (YatReyonu.com adresinde ve bununla bağlantılı mobil aplikasyonlarda ve sosyal medya hesaplarında, kısaca “Site” diye anılacaktır) yayınlanan her bir ilan aşağıdaki iptal ve değişiklik seçeneklerinden yalnızca birine tabi olabilir:

Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 3 (üç) gün öncesidir.

Yarı Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 7 (yedi) gün öncesidir.

Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 10 (on) gün öncesidir.

Süper Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 30 (otuz) gün öncesidir.

 1. Tüketicinin Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulduktan sonra tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, tüketicinin rezervasyonu iptal etmesi (işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden, buradaki ve Kullanım Şartları Sözleşmesi’ndeki kurallara göre dönmesi) ve tercih edilen tekne ya da hizmetler için yeni bir rezervasyon talebi yapması gerekmektedir.
 2. Eğer tüketici rezervasyonu iptal etmeksizin Giriş Tarihi’nde (yani ilgili tekne kiralamasının başladığı tarihte) teknenin teslim edileceği veya Yat Reyonu Hizmetleri’nin sağlanacağı yerde hazır bulunmazsa, Yat Reyonu tüketiciye hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır.
 3. Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde “Zamanaşımı Tarihi” rezervasyonun kesinleştiği tarihi ifade eder. Bu tarih sonrasında tüketici tarafından yapılan iptallerde Yat Reyonu tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler tüketiciye iade edilmez. Zamanaşımı Tarihi yukarıda açıklanan iptal ve değişiklik seçeneklerine göre tespit edilecektir.
 4. Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise tekne sahibi rezervasyonu iptal edebilir; bu durumda tüketicinin rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) tüketiciye iade edilmez, ve tüketicinin Yat Reyonu ya da tekne sahibinden – sınırlama olmaksızın, Kullanım Şartları Sözleşmesi’nde, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz.
 5. Eğer tüketici Zamanaşımı Tarihi’ne kadar rezervasyonunu Site üzerinden iptal etmeksizin veya aynı tarihe kadar e-posta yoluyla Yat Reyonu’na rezervasyon iptali konusunda haber vermeksizin rezervasyona konu olan tekneyi teslim almazsa (Kalan Ödeme Giriş Tarihi’nde ödenecek olsa bile) tüketici Rezervasyon Bedeli’nin tamamından sorumlu olur. Bu durumda, tekne sahibi, Kalan Ödeme’yi talep edebilir.

5.2.e. Ödeme Konusunda Yetkilendirme

 1. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu tahsilat işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, tekne sahibi, Yat Reyonu’na vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Yat Reyonu’nun ve/veya Yat Reyonu’nun yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem tekne sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.
 2. Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin (ödeme hizmeti sağlayıcıların) tekne sahibine ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, tekne sahibine ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, ve/veya Yat Reyonu’nun doğrudan bu ödemeyi yapmasıyla, üçüncü kişi ÖHS’ler veya Yat Reyonu (hangisi ödeme yaptı ise) ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup tüketici, üçüncü kişi ÖHS’lerden ya da Yat Reyonu’dan bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.

5.3. Teknenin Teslimi ve Sonrasındaki İşlemler

5.3.a. Mücbir Sebep Nedeniyle Teknenin Geç Teslimi Ya da Teslim Edilememesi

 1. Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi çerçevesinde uygulanacak mücbir sebep tanımı, Kullanım Şartları Sözleşmesi’nin 21. maddesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
 2. Eğer mücbir sebep nedeniyle tekne sahibi tekneyi tüketiciye zamanında teslim edemezse ve de tekne daha önceden belirlenen teslimat zamanından itibaren 48 (kırk sekiz) saat ya da kiralama süresinin onda biri kadar bir süre (hangisi daha kısa ise) içerisinde teslim edilirse, bu durumda tekne sahibi tüketiciye Tam Rezervasyon Bedeli’nin gecikmeye tekabül eden kısmını iade edecek, ya da tekne sahibi ve tüketici anlaşırsa, tekne sahibi kiralama süresini gecikme süresi kadar uzatacaktır.
 3. Eğer mücbir sebep nedeniyle tekne sahibi tekneyi tüketiciye daha önceden belirlenen teslimat zamanından itibaren 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ya da kiralama süresinin onda biri kadar bir süre içerisinde (hangisi daha kısa ise) teslim etmezse, bu durumda tüketici, tekne sahibinin sözleşmeden dönmüş olduğunu kabul edebilir. Bu halde tüketicinin elindeki hak, Kullanım Şartları Sözleşmesi ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca yapmış olduğu ödemelerden (Yat Reyonu’nun Kullanım Şartları Sözleşmesi uyarınca hak kazanacağı) hizmet bedeli çıktıktan sonra kalan meblağın kendisine tekne sahibi tarafından – herhangi bir faiz eklenmeksizin – derhal iadesi olacaktır.

Tekne Sahibi ile Tüketici’nın anlaşması halinde uygulanacak alternatif kurallar Kullanım Şartları Sözleşmesi madde 8.1.c. altında açıklanmıştır.

5.3.b. Tüketicinin Tekneyi Teslim Almasını Engelleyen Mücbir Sebep Durumunda Uygulanacak Politikalar

Sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı gibi herhangi bir tüketicinin herhangi bir tekneyi teslim almasını engelleyen genel kısıtlama ve gelişmelere ilişkin olarak Tekne Sahibi aşağıdaki standart 3 politikadan birini seçer ve bu tarz bir durumunun yaşanması durumunda seçmiş olduğu politikayı uygular. Tekne Sahibi (i) almış olduğu ücretin tamamını herhangi bir kesinti yapmaksızın iade eder, (ii) rezervasyonu tüketicinin seçimi doğrultusunda ileri bir tarihe erteler***, (iii) tüketicinin talebi doğrultusunda herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücret iadesi veya tarih değişikliği*** yapar. Hizmet bedelini iade etmek Yat Reyonu’nun takdirindedir.

Söz konusu mücbir sebep, teknenin arızalanması gibi başka bir tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Yat Reyonu, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Tüketici’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir tekne bulunabilirse, ilk rezervasyona ait ödemeler ikinci rezervasyona ait rezervasyon bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Yat Reyonu dilerse tüketici tarafından iptal edilen rezervasyona ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin tüketiciye derhal ve nakden ödenmesini tekne sahibinden talep edebilir.

***Yukarıda belirtilen “tarih değişikliği” / “tarih ertelemesi” şu şekilde yapılacaktır: Tekne sahibinin tüketiciye önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri tüketici tarafından seçilecektir. Tekne sahibi tüketiciye en azından 6 farklı tarih önerecektir. Tekne sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk rezervasyon uyarınca teknenin hangi aylar içerisinde kiralanması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, tekne sahibinin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). Tekne sahibinin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Tarih değişikliği / tarih ertelemesi yapılması durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) tüketici tarafından karşılanacaktır.

Rezervasyonun mücbir sebep nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda, Yat Reyonu’nun yükümlülüğü 12 aylık dönem ve 1 erteleme ile sınırlıdır. Ertelemenin 12 ayı geçmesi veya iki veya daha fazla sayıda erteleme olması durumunda bunu tüketici ve tekne sahibi kendi aralarında yaparlar. Yat Reyonu’nun böyle bir konuda anlaşmaya varılması için herhangi bir çaba gösterme yükümlülüğü olmayıp, bu konudaki bir anlaşma Yat Reyonu’nun hizmetleri aracılığıyla kurulan tekne kiralama ilişkisinden bağımsız bir ilişki olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep oluşmaksızın, tüketici ve tekne sahibinin aralarında mutabık kalarak yaptıkları ertelemelerden Yat Reyonu sorumlu değildir ve Yat Reyonu, bu şekildeki bir erteleme sonrasında oluşan rezervasyona ilişkin sorumluluğunu yasaların izin verdiği en geniş kapsamda reddeder.

Her halükârda, “tarih değişikliği” / “tarih ertelemesi” seçeneğinin kullanılabilmesi için tüketicinin hangi tarihlerde tekneyi kiralayabileceğini Yat Reyonu’na bildirmesi gerekir. Aksi takdirde tüketici bu haktan yararlanamaz ve Yat Reyonu ertelemenin organize edilmesinden sorumlu olmaz.

5.3.c. Tüketicinin Tekneyi – Mücbir Sebep Olmaksızın – Teslim Almaması ya da Geç Teslim Alması

 1. Eğer tüketici rezervasyonu iptal etmeksizin ve de herhangi bir mücbir sebep söz konusu olmaksızın giriş tarihinde tekneyi teslim almaya hazır bulunmazsa, tüketici rezervasyonu iptal etmiş sayılır, kendisine hiçbir para iadesi yapılmaz, tüketici tarafından yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır.
 2. Eğer tüketici tekne sahibine önceden haber vererek tekneyi daha geç bir zamanda teslim almak isterse, Kullanım Şartları Sözleşmesi madde 8.2.b altındaki kurallar uygulanacaktır.

5.3.d. Tekne Sahibinin Yeterlilik Kontrol Hakkı

Kaptansız bir tekne kiralayarak tüketici, tekne sahibine ve Yat Reyonu’na tekneyi kullanmak ve tekneye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere ve de tekneyi kullanmak ve tekneye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Tüketici, tekne sahibinin (kaptan olmaksızın kiralanan) tekneyi teslim etmeden önce ya da teknenin teslimi sırasında (i) tüketicinin söz konusu kanunen gerekli belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip olduğunu kontrol edebileceğini ve de (ii) tüketicinin tekneyi kullanma ve de tekneye kaptanlık yapmak için gerekli yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu kontrol edebileceğini (yani tüketiciyı bu çerçevede bir teste tabi tutabileceğini) kabul eder.

Eğer tüketici, tekneyi kullanmak ve tekneye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip değilse, ya da, tekne sahibi – tamamen kendi serbest takdirine göre – tüketicinin tekneyi kullanmak ve tekneye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek veya yeterliliğe sahip olmadığını tespit ederse, tekne sahibi tüketicidan – tüm ücretleri ve masrafları tüketici tarafından karşılanmak üzere – profesyonel bir kaptan olmaksızın tekne ile seyre çıkmamasını talep edebilir. Bu durumda tekne sahibi, tekne ve kiralama süresi için profesyonel bir kaptan bulunması konusunda makul bir çaba gösterecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, tekne sahibi bir kaptan bulmakla yükümlü değildir.

Bu durumda, eğer tüketici tüm kiralama süresi için profesyonel bir kaptan tutmaz ise, (i) tüketici tekneyi, tekne ile seyir etmeksizin kullanabilir, başka bir ifade ile, tekne teslim edildiği yerden ayrılamaz ve de (ii) tüketici, tekne ile seyre çıkamaması nedeniyle Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının iadesini talep edemez.

5.3.e. Seyir, Seyir Sırasında Kaptan’ın Talimatları, Çocukların Gözetimi ve Evcil Hayvanlar

Eğer tekne kaptanlı olarak kiralandı ise, tüketici ve teknedeki tüm misafirler kaptanın verdiği ve de teknenin ya da tüketicinin veya misafirlerin güvenliğiyle ilgili olan / güvenliğini amaçlayan tüm kararları ve talimatları kabul edecek ve bunlara uyacaktır. Kaptan, güvenlik nedeniyle seyir rotasını tespit edebilir ve/veya değiştirebilir.

Tüketici teknedeki çocukların güvenliğinden sorumlu olup, tekne sahibinin ön izni olmaksızın tekneye evcil veya başkaca hayvan getirilemez.

Taraflar, bu konularda Kullanım Şartları Sözleşmesi madde 9 altında yer alan kurallara uymayı kabul ederler.

Gece konaklamalı kiralamalarda, tekne sahibi (sınırlama niteliğinde olmaksızın) yakıt ikmali ve/veya çıkış prosedürlerinin tamamlanması gibi nedenlerle teknenin son akşam çıkış lokasyonuna dönmesini ve burada bağlı durmasını isteyebilir. Çıkış lokasyonunda, tüketici ertesi gün (yani çıkış günü) çıkış saatine kadar teknede konaklayabilir.

5.3.f. Teknenin Geç veya Erken İadesi

 1. Eğer tüketici tekneyi iade yerinde ve öngörülen çıkış zamanında tekne sahibine mücbir sebep dışında başkaca bir sebeple iade etmezse, bu durumda tüketici tekne sahibine teknenin iadesine kadar gecikilen her gün için “teknenin günlük ücreti artı günlük ücretin %50’si (yüzde ellisi)” kadar bir tazminat öder. Buna ek olarak, tüketici ilana göre Tam Rezervasyon Bedeli’nin içinde olmayan, teknenin kullanılmasına / işletilmesine dair tüm masrafları karşılar. Tüketici ayrıca, tekne sahibinin Kullanım Şartları Sözleşmesi madde 9 altında açıklanan zararlarını tazmin eder.
 2. Tekne tüketici tarafından, teknenin giriş tarihinde kendisine teslim edilmiş olduğu yerde iade edilecek olup, teknenin erken iadesi halinde tüketiciye Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir.
 1. SAĞLAYICININ ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Tüketicinin her türlü şikayetini sağlayıcı konumundaki tekne sahibine tekne sahibinin yukarıda madde 2 altında yer alan iletişim bilgileri üzerinden iletebilir. Madde 2 altındaki iletişim bilgileri ile ilgili olarak herhangi bir sorunun yaşanması ve/veya söz konusu bilgilerin kullanılamaz olması halinde tüketici, tüm şikayetlerini Yat Reyonu aracılığıyla sağlayıcıya iletebilir. Bu amaçla tüketici, Yat Reyonu’na madde 3 altında bilgileri yer alan tüm iletişim kanallarından ulaşabilir.

Sağlayıcı, tüketicinin her türlü şikayetini makul bir şekilde çözümlemek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir. Her halükârda, tekne sahibinin vereceği hizmetler (ki her türlü şikayetin çözümü de buna dahildir) yatreyonu.com adresinde yer alan Kullanım Şartları Sözleşmesi’ne tabidir.

Bununla birlikte tüketiciler, satın aldıkları hizmetlerle ilgili şikâyetlerini doğrudan doğruya tekne sahiplerine iletebilirler veya şikayetlerinin tekne sahiplerine iletilmesi için Yat Reyonu’nun internet sitesinden yararlanabilirler. Tüketicinin şikayetini Yat Reyonu’na iletmesi halinde, Yat Reyonu, ilgili sorunun çözülmesi için tüm makul desteği sağlayacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 fıkra 1 bend (g) uyarınca “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler” ile ilgili olarak tüketicin cayma hakkı yoktur.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu olan hizmet/hizmetler de, belirli bir tarihte eğlence amacıyla tekne kiralanmasına veya eğlence amacıyla bir hizmet alınmasına (yani başka bir ifade ile “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken,… eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine”) ilişkin olduğundan, tüketicinin işbu sözleşmeye konu hizmetlerin satın alınması için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylaması halinde, tüketicinin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’yle ilgili olarak herhangi bir cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

8.1. Tüketici, www.yatreyonu.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmete/hizmetlere ve ödeme yöntemine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni okuyup onayladığını ve de işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak bu hususları da (ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve de Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni onayladığını da) beyan eder.

8.2. Tüketici Mesafeli Satış Sözleşmesi ya da ilgili rezervasyon uyarınca elde ettiği hakları bir üçüncü kişiye devredemez, tekneyi bir üçüncü kişiye kiralayamaz, tekne ile ilgili alt kira ilişkisine giremez. Sözleşme konusu hizmetler, tüketiciden başkasına teslim edilecekse, bu kişilerin söz konusu hizmetleri kabul etmemesinden sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

8.3. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu hizmetin/hizmetlerin sunulabilmesi için bunlara dair tüm bedellerin tüketici tarafından tüketicinin sipariş sırasında seçtiği ödeme yöntemlerine göre tamamen ödenmiş olması şarttır. Bu hizmetin/hizmetlerin ücretinin herhangi bir nedenle ödenmemiş olması ya da ilgili ödemenin iptal edilmiş olması halinde, sağlayıcı hizmet tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerinden kurtulmuş kabul edilecektir.

8.4. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu hizmetlerin tedarikinden sonra tüketicinin ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartının tüketicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisi olmayan kişilerce hukuka aykırı bir şekilde ya da haksız bir şekilde kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini sağlayıcıya ödememesi durumunda, tüketicinin (Yat Reyonu’nun tercihine göre) sağlayıcıya veya Yat Reyonuna tüm hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

8.5. Tüketicinin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi ilgili bankanın kendisi ile yapmış olduğu sözleşmeler (kredi kartı sözleşmesi de bunlara dahildir) çerçevesinde faiz ödemesi ve de bankaya karşı sorumlu olması söz konusu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilecek, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini tüketiciden talep edebilecek ve her halükârda tüketicinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, tüketicinin borcunu geç ifa etmesinden dolayı sağlayıcı veya Yat Reyonu herhangi bir zarara uğrar ise, tüketici söz konusu zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

8.6. Sağlayıcı konumundaki tekne sahibi, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmetin/hizmetlerin tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde tüketiciye sunulmasından sorumludur.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ, BİLDİRİMLER

9.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili olarak taraflar arasında (sözleşmenin tarafları olan sağlayıcı ve tüketici arasında) veya simsar konumunda olan Yat Reyonu ve tüketici arasında yapılacak her türlü yazışma ve iletişim (mevzuatta başka şekilde yapılacağı belirtilen zorunlu haller dışında) tüketicinin www.yatreyonu.com adresindeki üyelik hesabında belirtmiş olduğu elektronik posta veya telefon numarası aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici ve tekne sahibi bir rezervasyona ilişkin olarak e-posta yoluyla veya (madde 5.2.d altında tanımlanmış) Site üzerinden yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. Bu bildirimler yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olur ve alıcısı tarafından alınmış ve okunmuş kabul edilir. Yapılan bildirimlerin içerdiği bilgilerle ilgili bir mutabakatsızlık varsa, bunu, bu durum ortaya çıkar çıkmaz, Yat Reyonu’na bildirmek tüketici ve tekne sahibinin sorumluluğudur.

9.2. Tüketici ve sağlayıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğabilecek tüm ihtilaflarda sağlayıcının ve Yat Reyonu’nun resmi defter ve ticari kayıtlarının ve ayrıca, Yat Reyonu’nun kendi veri tabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve Yat Reyonu’nun tüm elektronik kayıtlarının ve sair bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Ön Bilgilendirme Formu ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (usulüne uygun bir şekilde kurulur ise) Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Hukuku’na uygun olarak yorumlanacaktır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu hizmete/hizmetlere ilişkin sorumluluk bizzat sağlayıcı konumundaki tekne sahibine aittir.

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için, tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme tüketici tarafından onaylanması ardından sağlayıcı konumundaki tekne sahibinin de onaylaması halinde taraflar arasında (tüketici ve tekne sahibi arasında) karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır.

Bu sözleşmenin Türkçe versiyonu taraflar açısından bağlayıcı olup, İngilizce versiyonu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki olması halinde Türkçe versiyon üstün gelecek ve uygulanacaktır.

Taraflar:

 1. Sağlayıcı – Tekne Sahibi

(Tüm bilgileri yukarıda madde 2 altında yer almaktadır)

 1. Tüketici

Ünvan:
Vergi dairesi:
Cep telefonu:
E-posta:
Vergi/T.C. kimlik/Pasaport no:
Fatura adresi:

 

Open chat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?