Ölüdeniz Mah. Atatürk Cad. No: 46/A

Vessame Turizm Şirketi (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”), çevrimiçi platformlarımızı ziyaret ettiğinizde ve tarafımızca işletilen www.yatreyonu.com internet sitesinin (“İnternet Sitesi” veya “Sitemiz”) işletilmesi sırasında, işlenen kişisel verilerin korunması ve çerezler gibi bazı teknolojilerin kullanımı ile ilgili temel bilgileri içeren bir açıklama sunar.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki bilgileri kullanıcılarımız ve İnternet Sitemizi kullanan 3. Kişilere (“Kişisel Veri Sahibi”) sunar. Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı: Üyelerimiz ve İnternet Sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verilerinin kullanılması, KVKK ve diğer ilgili kanunlar tarafından düzenlenmiştir. KVKK, kişisel verilerin korunması esaslarını belirlerken, aynı zamanda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu gibi diğer kanunlar da kişisel verilerin korunmasını içermektedir. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla da veri toplama ve kullanma gerekliliği bulunmaktadır.
 2. Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Kullandığımız Yöntemler: İnternet Sitemiz ve İnternet Sitemizi kullanan 3. kişilerden alınan veriler, kullanıcıların açık rızaları ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlenmektedir. Aydınlatmaya dayalı açık rıza ve izinler, kullanıcılardan alınan onaylar üzerine kurulmuştur.
 3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler: İnternet Sitemiz, çerezleri kullanarak bilgi depolayan bir sitedir. Çerezler, cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanan dosyalar aracılığıyla cihazın tanımlanmasını sağlar. Bu çerezler, İnternet Sitemizi kullanıcıların tercihlerine göre iyileştirmek, tanıtımlar ve pazarlama teklifleri sunmak, site içeriğini optimize etmek ve kullanıcı tercihlerini belirlemek amacıyla kullanılır. Sitemiz ziyaretçilerinin gizliliğini korumak ve güvenli bir şekilde saklamak için çeşitli çerez türleri kullanılmaktadır.

İnternet Sitemiz, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, oturum kimliği çerezleri ve kalıcı çerezler gibi farklı türlerde çerezleri kullanır. Zorunlu çerezler, sitenin düzgün çalışabilmesi ve kullanıcıların hizmetlerden yararlanmaları için gereklidir. İşlevsel ve analitik çerezler, siteyi geliştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılır. Oturum kimliği çerezleri, tarayıcı kapatıldığında sona ererken, kalıcı çerezler daha uzun süreli olarak saklanabilir. Çerezleri reddetme veya kaldırma seçeneğiniz bulunsa da, bu durumda İnternet Sitemizin tüm fonksiyonlarına erişim sağlayamayabilirsiniz.

İnternet Sitemiz ayrıca Google Analytics gibi üçüncü taraf hizmetleri kullanabilir. Bu hizmetler, kullanıcıların İnternet Sitemizi nasıl kullandığını istatistiksel olarak analiz etmek için çerezleri kullanır. Google Analytics kullanımıyla ilgili daha fazla bilgiye, kullanıcılara reddetme seçenekleri de dahil olmak üzere, https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy adresinden ulaşılabilir.

Bu metin, Şirketimizin kişisel veri işleme ve çerez kullanım politikaları hakkında temel bilgileri içermektedir. Daha fazla ayrıntı için www.yatreyonu.com web sitesinde bulunan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası dokümanlarına başvurmanızı öneririz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması Amaçları: Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve belirli ölçülerde, aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda kişisel bilgilerinizi işleyebilir:
 1. İnternet Sitemiz üzerinden tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyen kişilerin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 2. İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 3. Tekne müsaitlik sorgulaması, rezervasyonların yapılması ve Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması, kurulan sözleşmelerin ifası, tarafların sorun ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,
 4. Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 5. Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 6. Kullanıcılara daha iyi hizmet sağlamak, kullanıcıların ilgi alanlarına göre ürün ve hizmetleri tanıtmak, kampanyaları iletmek,
 7. Kullanıcı memnuniyetini artırmak, internet sitesinden faydalananları tanımak ve müşteri çevresi analizinde kullanmak, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak,
 8. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla kullanıcılara öneriler sunmak, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak,
 9. Hizmetlerimizle ilgili kullanıcıların şikayet ve önerilerini değerlendirmek,
 10. Yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve mevzuattan doğan hakları kullanmak.
 1. Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması: Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, Şirketimiz gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun periyodik sızma testleri yapılması ve veri işleme politikalarının düzenli güncellenmesi gibi önlemler alınarak kişisel veri güvenliği sağlanmaktadır.
 2. Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz, kullanıcı onayı çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılmakta ve genel olarak kullanıcı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak yasal yükümlülüklerimiz gereği mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşım yapılabilmekte, ayrıca hizmetlerin sağlanması amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere veri aktarımı yapılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Ancak, üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan riskler Şirketimiz tarafından kontrol edilememektedir.

 1. Kişisel Veri Korunmasına İlişkin Haklarınız: KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklara saygı göstermekteyiz. Bu haklar çerçevesinde;
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltme talep etme,
 6. KVKK 7. Maddesine göre silinmesini/ yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK’ya aykırı işlenmesi nedeniyle zarar uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurularınızın olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi durumunda, gerekçeli bir yanıt size iletilir. Başvurularınızın reddedilmesi halinde, ret sebepleri size elektronik posta veya posta yoluyla bildirilir.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, Şirketimiz kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğüne sahiptir. Bu nedenle, kullanıcılarımızın Şirketimizle doğru ve güncel verileri paylaşmaları gerekmektedir. Verilerinizde herhangi bir değişiklik olması veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru veya görüşünüz olduğunda, iletişim kanallarımızı kullanarak bize ulaşabilir ve verilerinizi güncelletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yat Reyonu Turizm
Ölüdeniz Mah. Atatürk Cad. No: 46/A
Telefon : +90 252 350 0648
E-posta : info@yatreyonu.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Vessame Turizm Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından iletilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası (“Aydınlatma Metni”) ile yine Veri Sorumlusunun Hizmet Sağlayıcı www.yatreyonu.com adlı internet sitesinde bulunan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI” uyarınca, tarafıma, şahsımın işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel verileri, kişisel veri işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde bildirilmiş ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin, Aydınlatma Metni’nde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onaylıyorum.

 

Open chat
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?