İskele Alabanda, denizcilikte geminin veya teknenin limandan ayrılma hazırlıklarında kullanılan bir ifadedir. Geminin iskeleden ayrılmak üzere olduğu ve dönüş yaparak iskeleye doğru yöneleceği anlamına gelir.

Dümeni iskele yönüne doğru sonuna kadar çevirmek olarak açıklanan İskele Alabanda, serdümene verilen kumandadır. Dümenin basılabildiği kadar iskeleye basılması için 30 ila 35 derece yön verilir.

Bu içeriğimizde denizcilikte iskele alabanda olarak bilinen ve kullanılan kavrama değineceğiz.

Alabanda Ne Demek? (Denizcilik Kavramı)

Alabanda terimi, denizcilikte dümenin iskeleye doğru kıvrılması anlamına gelir. Geminin rotasını değiştirmek ve iskeleye yönelmek için serdümene kullanılan bir kumandadır. 

Dümen, geminin başının yönünü değiştirmek için kullanılan bir direktör olduğundan, alabanda komutu geminin iskeleye doğru dönmesini sağlar. 

Başlangıçta maksimum alabanda açısı 30 ila 35 derecedir ve bu açıya kadar dümen iskeleye basılır. Gemi veya teknenin manevra yapması ve limandan ayrılması sırasında kullanılan önemli bir ifadedir.

İskele Alabanda (Dümen Çevirme)

İskele alabanda, günlük konuşmaların dışında genellikle denizcilikte kullanılan bir ifadedir. Günlük hayatta sıkça duymak pek mümkün değildir. Ancak birçok film veya dizi, deniz temalı sahneler içerebilir ve bu tür yapımlarda iskele alabanda veya benzeri denizcilik terimleri sıkça geçebilir.

İskele alabanda, denizcilik terimlerinden biridir ve geminin iskeleden ayrılma hazırlığı yaptığı durumu ifade eder. Dümenin iskele yönünde çevrildiği anlamına gelir. Genellikle geminin limandan ayrılma veya yön değiştirme sırasında kullanılan bir komuttur. 

İskele alabanda komutu verildiğinde, dümen iskele yönünde döndürülür ve gemi sola doğru yönelir. Bu manevra, geminin rotasını değiştirmesini ve limandan ayrılmasını sağlar. İskele alabanda, denizcilikte önemli bir terimdir ve gemi yönetimindeki temel adımlardan birini temsil eder.

Sancak Alabanda Ne Demek?

Sancak alabanda, denizcilik terimlerinden biridir ve geminin sancak tarafına doğru dönme işlemidir. Genellikle geminin limandan ayrılma veya rotasını değiştirme sırasında kullanılır. 

Sancak terimi, geminin sağ tarafını ifade ederken, alabanda terimi dümenin sancak yönünde çevrilmesini ifade eder. Dolayısıyla, “sancak alabanda” komutu verildiğinde, dümen sancak yönünde döndürülür ve gemi sağa doğru yönelir. 

Manevra sayesinde geminin rotasını değiştirmesini ve istenilen yöne gitmesini sağlar. Sancak alabanda gemi yönetimi sırasında önemli bir role sahiptir ve denizcilikte sıkça kullanılan bir ifadedir.

Vira Alabanda Ne Demek?

Vira alabanda, gemi yönetimi ve manevralarında sıkça kullanılan bir denizcilik terimidir. Geminin rotasını değiştirmek veya belirli bir yöne dönmek için dümen operasyonunu ifade eder. 

Vira, geminin pruva kısmını temsil eder ve “alabanda” terimi, dümenin pruva yönünde çevrilmesini ifade eder. Gemi kaptanı veya gemi yönetimi yetkilisi, geminin belirli bir yöne dönmesi veya rotasını değiştirmesi gerektiğinde vira alabanda komutunu verebilir. 

Geminin pruva tarafına doğru dönmesini sağlar ve bu dönüş, geminin yeni bir rotaya yönelmesini sağlar. Özellikle limandan ayrılma, manevra yapma veya tehlikeli durumlardan kaçınma gibi durumlarda bu komut sıkça kullanılır.

Komut verildiğinde, gemi personeli dümeni pruva yönünde çevirir. Bu çeviri işlemi, geminin rotasını değiştirmesini ve istenilen yöne doğru hareket etmesini sağlar. Manevra sırasında gemi personeli, geminin dönüşünü ve rotasını sürekli olarak kontrol eder ve geminin güvenli bir şekilde yeni rotaya girmesini sağlar.

İskele Alabanda Yelkenler Fora Terimi

Denizcilikte, iskele alabanda, yelkenli gemilerde yelkenlerin düzgün bir şekilde rüzgarı alması için verilen bir komutu ifade eder. Gemideki personelin yelkenlerin konumunu ve açısını ayarlayarak geminin istenilen yöne doğru hareket etmesini sağlar.

İskele alabanda terimi, iskele ve alabanda kelimelerinin birleşiminden oluşur. İskele, geminin sol tarafını ifade ederken, alabanda terimi ise yelkenin pruva tarafına doğru çekilmesini ifade eder. Böylece, iskele alabanda komutu verildiğinde, gemideki personel yelkenleri geminin sol tarafına doğru çeker. Bu sayede rüzgar yelkenleri doldurur ve gemi sol tarafa doğru yönlendirilir.

İskele alabanda terimi, geminin istenilen rotaya dönmesini veya rüzgarla daha etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar. Özellikle rüzgarın gemiye yan taraftan geldiği durumlarda, iskele alabanda manevrası kullanılarak gemi yönlendirilir ve rüzgarın etkisiyle ilerlemesi sağlanır.

Bu içeriğimizde İskele Alabanda Ne Demek? Tek tek detaylı olarak anlatıldı.

Önceki Kaptansız Tekne Kiralama & Yat Kiralama